Ochrana soukromí

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování Vašich údajů při používání Služby a popisují Vaše práva na ochranu osobních údajů a to, jak vás zákon chrání.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Interpretace a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás pro přístup k naší Službě nebo k částem naší Služby.
 • Společnost (dále jen „společnost“, „my“, „my“ nebo „naše“ v této smlouvě) označuje společnost Adexilis Service Kft., 1093, Budapešť, Boráros tér 2., Maďarsko.
 • Cookies jsou malé soubory, které jsou ukládány na Váš počítač, mobilní zařízení nebo jakékoli jiné zařízení webovou stránkou, obsahující, mimo jiné, data o Vaší historii prohlížení této webové stránky.
 • Země označuje: Maďarsko, Švýcarsko, Rakousko, Česko, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora.
 • Zařízení znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, například počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.
 • Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby.
 • Služba odkazuje na Web.
 • Poskytovatelem služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem společnosti. Vztahuje se na společnosti třetích stran nebo jednotlivce zaměstnané Společností k poskytování Služby, k poskytování Služby jménem Společnosti, k poskytování služeb souvisejících se Službou nebo k pomoci Společnosti při analýze způsobu využívání Služby.
 • Sociální média třetích stran se týkají jakékoli webové stránky nebo jakékoli webové stránky sociální sítě, prostřednictvím které se uživatel může přihlásit nebo si vytvořit účet, aby mohl Službu používat.
 • Data o využití se vztahují na data shromažďovaná automaticky, a to buď generovaná používáním Služby, nebo ze samotné infrastruktury Služby (například doba návštěvy stránky).
 • Web odkazuje na Adexilis.com, přístupný z https://www.vsl3.eu
 • Vy znamená osobu, která přistupuje ke Službě nebo ji používá, nebo společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji případně používá.

Shromažďování a používání Vašich osobních údajů

Typy shromažďovaných údajů

Osobní data

Při používání naší Služby Vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, které lze použít k Vašemu kontaktu nebo identifikaci. Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • Emailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Údaje o použití

Údaje o použití

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání Služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. Adresa IP), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštěvujete, čas a datum Vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, identifikátory jedinečného zařízení a další diagnostická data.

Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, mimo jiné včetně typu používaného mobilního zařízení, jedinečného ID Vašeho mobilního zařízení, IP adresy Vašeho mobilního zařízení, operační systém Vašeho mobilního zařízení, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Můžeme také shromažďovat informace, které Váš prohlížeč odesílá při každé návštěvě naší služby nebo při přístupu ke službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo prostřednictvím něj.

Technologie sledování a soubory cookie

Soubory cookie a podobné sledovací technologie používáme ke sledování aktivity v naší Službě a ukládání určitých informací. Použitými sledovacími technologiemi jsou majáky, tagy a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze naší Služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat:

 • Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Cookie je malý soubor umístěný na Vašem zařízení. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby uvedl, kdy jsou soubory cookie odesílány. Pokud však cookies nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší Služby. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, že bude odmítat soubory cookie, naše služba může používat soubory cookie.
 • Flash cookies. Některé funkce naší Služby mohou využívat lokálně uložené objekty (nebo Flash cookies) ke shromažďování a ukládání informací o Vašich preferencích nebo Vaší aktivitě v naší službě. Soubory cookie Flash nejsou spravovány stejným nastavením prohlížeče, jaké se používají pro soubory cookie prohlížeče. Další informace o tom, jak můžete odstranit soubory cookie Flash, naleznete v části „Kde mohu změnit nastavení pro deaktivaci nebo odstranění místních sdílených objektů?“ k dispozici na https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html
 • Webové majáky. Některé sekce naší Služby a naše e-maily mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako webové majáky (označované také jako jasné gify, pixelové značky a jednopixelové gify), které společnosti například umožňují počítat uživatele, kteří tyto stránky navštívili nebo otevřeli e -mail a další související statistiky webových stránek (například záznam popularity určité sekce a ověření integrity systému a serveru).

Cookies mohou být „trvalé“ nebo „relační“ cookies. Trvalé soubory cookie zůstanou ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco relační soubory cookie se odstraní, jakmile zavřete webový prohlížeč. Další informace o souborech cookie: Co jsou soubory cookie?

Pro níže uvedené účely používáme relační i trvalé cookies:

Nezbytné / základní cookies

 • Typ: Relační cookies
 • Spravuje: my
 • Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat Služby dostupné prostřednictvím webových stránek a umožnit Vám používat některé z jejich funkcí. Pomáhají autentizovat uživatele a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám tyto služby poskytovali.

Zásady používání souborů cookie / Soubory cookie pro přijetí oznámení

 • Typ: Trvalé cookies
 • Spravuje: my
 • Účel: Tyto soubory cookie identifikují, zda uživatelé souhlasili s používáním souborů cookie na webových stránkách.

Funkční cookies

 • Typ: Trvalé cookies
 • Spravuje: my
 • Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které provedete při používání webové stránky, například zapamatování si přihlašovacích údajů nebo jazykových preferencí. Účelem těchto cookies je poskytnout Vám více osobní zkušenosti a zabránit tomu, abyste museli znovu zadávat své preference pokaždé, když použijete webovou stránku.

Google Analytics a sledovací cookies

 • Typ: Trvalé cookies
 • Spravuje: Google – Alphabet Company USA
 • Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které provedete, a Vaše interakce, umístění, čas strávený používáním webových stránek, například zapamatování si přihlašovacích údajů nebo jazykové preference. Účelem těchto cookies je poskytnout vám více osobní zkušenosti a zabránit tomu, abyste museli znovu zadávat své preference pokaždé, když použijete webovou stránku. Data jsou ukládána anonymně. Další informace o souborech cookie, které používáme, a o Vašich volbách týkajících se souborů cookie naleznete v našich zásadách používání souborů cookie nebo v části o souborech cookie v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Soubory cookie pro sledování Polylang

 • Typ: Trvalé cookies
 • Spravuje: Polylang Company
 • Účel: Kromě toho používáme Polylang jako našeho vícejazyčného správce stránek. Aby si Polylang pamatoval Vaši volbu jazyka při návštěvě webových stránek, používá k tomu, aby si pamatoval, který jazyk jste při návštěvě vybrali, soubor cookie. Jazyk nemusíte vždy nastavovat.
Cookie nameProviderContentExpiration
gdlr-core-privacy-boxVSL3.eu (f)Cookies acceptance status30 days
gdlr-core-privacy-settingsVSL3.eu (f)Cookie settings status30 days
_GRECAPTCHAGoogle (f)Recaptcha robot check6 months
pll_languagePolyLang (f)Language preference12 months
_gidGoogle (s)Used to distinguish users24 hours
_gaGoogle (s)Used to distinguish users24 months
_gat_gtag_[UA-ID]Google (s)Throttle request rate1 minute
(f) functional / (s) statistics

Použití Vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytovat a udržovat naši Službu, včetně sledování používání naší Služby.
 • Spravovat Váš účet: spravovat Vaši registraci jako uživatel služby. Vámi poskytnuté osobní údaje Vám mohou poskytnout přístup k různým funkcím Služby, které máte k dispozici jako registrovaný uživatel.
 • Za účelem plnění smlouvy: uzavření, dodržování kupní smlouvy na produkty, položky nebo služby, které jste si zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím Služby.
 • Chceme -li Vás kontaktovat: Kontaktovat Vás e -mailem, telefonními hovory, zprávami SMS nebo jinými podobnými formami elektronické komunikace, jako jsou oznámení push mobilní aplikace týkající se aktualizací nebo informativní komunikace týkající se funkcí, produktů nebo smluvních služeb, včetně bezpečnostních aktualizací , pokud je to nutné nebo přiměřené pro jejich implementaci.
 • Poskytovat Vám novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme, podobné těm, které jste si již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli tyto informace nedostávat.
 • Správa Vašich požadavků: spravovat Vaše požadavky
 • Pro obchodní převody: Vaše údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, odprodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění, prodeje nebo převodu některých nebo všech našich aktiv, ať už jako nepřetržitý proces nebo jako součást bankrotu, likvidace , nebo podobného řízení, ve kterém jsou mezi převedenými aktivy Osobní údaje, které máme o našich uživatelích naší služby v držení.
 • Pro jiné účely: Vaše údaje můžeme použít k jiným účelům, jako je analýza dat, identifikace trendů používání, určování účinnosti našich propagačních kampaní a hodnocení a zlepšování našich služeb, produktů, služeb, marketingu a Vašich zkušeností.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, abychom mohli sledovat a analyzovat používání naší služby, kontaktovat Vás.
 • Pro obchodní převody: Můžeme sdílet nebo převádět Vaše osobní údaje v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem aktiv společnosti, financováním nebo akvizicí celého našeho podniku nebo jeho části jiné společnosti nebo v jejím průběhu.
 • S přidruženými společnostmi: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi pobočkami. V takovém případě budeme vyžadovat, aby tyto pobočky dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Přidružené společnosti zahrnují naši mateřskou společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partnery společných podniků nebo jiné společnosti, které ovládáme nebo které jsou pod naší společnou kontrolou.
 • S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom Vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: když sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejném prostoru s jinými uživateli, mohou tyto informace zobrazit všichni uživatelé a mohou být veřejně distribuovány mimo ně. Pokud komunikujete s jinými uživateli nebo se registrujete prostřednictvím služby sociálních médií třetích stran, Vašim kontaktům ve službě sociálních médií třetích stran se může zobrazit Vaše jméno, profil, obrázky a popis Vaší činnosti. Podobně si ostatní uživatelé budou moci zobrazit popisy Vaší aktivity, komunikovat s Vámi a prohlížet váš profil.
 • S Vaším souhlasem: Vaše osobní údaje můžeme s Vaším souhlasem zveřejnit pro jakýkoli jiný účel.

Uchování Vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud budeme povinni uchovávat Vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešit spory a prosazovat naše právní dohody a zásady.

Společnost bude rovněž uchovávat údaje o použití pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, kromě případů, kdy jsou tato data použita k posílení zabezpečení nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby, nebo jsme ze zákona povinni uchovávat tato data po delší časové období.

Přenos Vašich osobních údajů

Vaše informace, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích společnosti a na jakýchkoli jiných místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. To znamená, že tyto informace mohou být přeneseny – a udržovány na počítačích mimo Váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony o ochraně údajů mohou lišit od zákonů Vaší jurisdikce.

Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů následovaný odesláním takových informací představuje Váš souhlas s tímto převodem.

Společnost podnikne všechny kroky přiměřeně nutné k zajištění toho, aby bylo s Vašimi údaji zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a žádný přenos Vašich osobních údajů se neuskuteční do jiné organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly, včetně zabezpečení Vašich dat a osobních údajů.

Zveřejnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud se společnost podílí na fúzi, akvizici nebo prodeji majetku, mohou být přeneseny Vaše osobní údaje. Před přenosem Vašich osobních údajů poskytneme oznámení a budou se na ně vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být společnost povinna zveřejnit Vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti veřejných orgánů (např. Soud nebo vládní agentura).

Další zákonné požadavky

Společnost může zveřejnit Vaše osobní údaje v dobré víře v přesvědčení, že taková akce je nezbytná pro:

 • Dodržení zákonné povinnosti
 • Ochranu práva nebo majetku Společnosti
 • Předcházení nebo vyšetření možného protiprávního jednání v souvislosti se Službou
 • Ochranu osobní bezpečnosti uživatelů Služby nebo veřejnosti
 • Ochranu před právní odpovědností

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Zabezpečení Vašich osobních údajů je pro nás důležité, ale mějte na paměti, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Ochrana soukromí dětí

Naše služba neřeší nikoho mladšího než 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní identifikační údaje od osob mladších 13 let. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a jste si vědomi toho, že nám Vaše dítě poskytlo osobní údaje, prosím kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od kohokoli mladšího 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Pokud se musíme spoléhat na souhlas jako právní základ zpracování Vašich údajů a Vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme před shromážděním a použitím těchto informací vyžadovat souhlas Vašeho rodiče.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou námi provozovány. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně Vám doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na každém webu, který navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webů nebo služeb třetích stran.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Na jakékoli změny Vás upozorníme zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dáme Vám vědět e -mailem a/nebo viditelným oznámením o naší službě, než změna začne platit, a aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“ v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme pravidelně kontrolovat všechny tyto zásady ochrany osobních údajů. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké dotazy k těmto zásadám ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

E-mailem: info@adexilis.com

Poté vás odkážeme na příslušného kolegu z místní jazykové podpory.

Poslední aktualizace: 19. března 2021

Webová stránka používá cookies pro zlepšení uživatelského komfortu. Nastavení Cookie
PříjímámNastavení Cookie

GDPR

 • Základní Cookies
 • Statistické Cookies
 • Ochrana soukromí

Základní Cookies

Nezbytné / základní cookies

 • Typ: Relační cookies
 • Spravuje: my
 • Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat Služby dostupné prostřednictvím webových stránek a umožnit Vám používat některé z jejich funkcí. Pomáhají autentizovat uživatele a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám tyto služby poskytovali.

Zásady používání souborů cookie / Soubory cookie pro přijetí oznámení

 • Typ: Trvalé cookies
 • Spravuje: my
 • Účel: Tyto soubory cookie identifikují, zda uživatelé souhlasili s používáním souborů cookie na webových stránkách.

Funkční cookies

 • Typ: Trvalé cookies
 • Spravuje: my
 • Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které provedete při používání webové stránky, například zapamatování si přihlašovacích údajů nebo jazykových preferencí. Účelem těchto cookies je poskytnout Vám více osobní zkušenosti a zabránit tomu, abyste museli znovu zadávat své preference pokaždé, když použijete webovou stránku.

Soubory cookie pro sledování Polylang

 • Typ: Trvalé cookies
 • Spravuje: Polylang Company
 • Účel: Kromě toho používáme Polylang jako našeho vícejazyčného správce stránek. Aby si Polylang pamatoval Vaši volbu jazyka při návštěvě webových stránek, používá k tomu, aby si pamatoval, který jazyk jste při návštěvě vybrali, soubor cookie. Jazyk nemusíte vždy nastavovat.

Statistické Cookies

Google Analytics a sledovací cookies

 • Typ: Trvalé cookies
 • Spravuje: Google – Alphabet Company USA
 • Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které provedete, a Vaše interakce, umístění, čas strávený používáním webových stránek, například zapamatování si přihlašovacích údajů nebo jazykové preference. Účelem těchto cookies je poskytnout vám více osobní zkušenosti a zabránit tomu, abyste museli znovu zadávat své preference pokaždé, když použijete webovou stránku. Data jsou ukládána anonymně. Další informace o souborech cookie, které používáme, a o Vašich volbách týkajících se souborů cookie naleznete v našich zásadách používání souborů cookie nebo v části o souborech cookie v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Ochrana soukromí

Další informace o našich zásadách používání souborů cookie a předpisech na ochranu údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů!